2% z daní

Tento rok sme už aj my prijímateľom 2% a tak môžete podporiť Pohotovostný pátrací tím darovaním 2% z vašich daní. Získané finančné prostriedky budú použité na činnosť našej dobrovoľníckej organizácie. 

Postup pre zamestnancov

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania 2%.
  • Vyplňte jednoduché tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
  • Tlačivo a potvrdenie zašlite na váš daňový úrad najneskôr do 30.4.2021
Údaje prijímateľa:
IČO: 52367428
Právna forma: občianske združenie
Názov: Pohotovostný pátrací tím
Ulica: Novohorská
Číslo: 7489/2
Mesto:  Bratislava – mestská časť Rača
PSČ:  831 06

Postup pre firmy, právnické osoby, živnostníkov

Právnické osoby poukazujú 1,0% uvedením v daňovom priznaní. Príspevok môžete poukázať aj viacerým organizáciám, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Živnostníci poukazujú 2% dane / tiež priamo v daňovom priznaní/ iba jednému prijímateľovi.
Údaje prijímateľa – potrebné uviesť do daňového priznania:

IČO: 52367428
Právna forma: občianske združenie
Názov: Pohotovostný pátrací tím
Ulica: Novohorská
Číslo: 7489/2
Mesto:  Bratislava – mestská časť Rača
PSČ:  831 06

Ďakujeme, že nás podporujete!