Vyberte stranu

Nezvestná osoba – ako postupovať pri pátraní

Ako znížiť riziko nezvestnosti dieťaťa a ako postupoveť, ak už je dieťa nezvestné

Prevencia je najúčinnejším nástrojom eliminácie rizika nezvestnosti dieťaťa. V snahe čo najviac znižovať počet nezvestných maloletých a mladistvých osôb je dôležité rozvíjať vzájomný vzťah rodič – dieťa založený na dôvere, zaujímať sa o jeho osobné problémy, prípadne problémy v škole, prejaviť záujem o jeho názory, postoje, koníčky, neodsudzovať ho, poznať jeho kamarátov, vedieť s kým sa stretáva, trvať na dodržiavaní presného času návratu domov a podobne.

Ak sa vám stratilo dieťa, postupujte nasledovne:

• zistite, kde bolo dieťa naposledy a s kým (prezrieť blízke okolie posledného známeho pobytu dieťaťa),

• telefonicky alebo osobne zistite, či sa dieťa nenachádza u príbuzných, v škole, či o ňom nevedia učitelia zo školy, ktorú dieťa navštevuje,

• zistite u spolužiakov a kamarátov dieťaťa, či nevedia kde sa nachádza,

• zistite u jeho kamarátov aké malo plány, kde a prípadne s kým sa malo stretnúť,

• zistite, či sa dieťa nenachádza v nemocnici alebo na inom verejne prístupnom mieste,

• ak sa rodičom nepodarilo zistiť nič o dieťati, nezvestnosť je potrebné nahlásiť na najbližšom oddelení Policajného zboru, kde policajt s oprávnenou osobou spíše zápisnicu o podaní vysvetlenia a vyplní tlačivo “Oznámenie o nezvestnej osobe“,

• pri nahlasovaní dieťaťa je potrebná čo najaktuálnejšia fotografia, popis oblečenia, adresy miest, kde sa obvykle zdržuje, kontakty na jeho kamarátov, aktuálny zdravotný stav, popis špecifických telesných znamení, iné zvláštnosti na lepšiu identifikáciu nezvestnej osoby,

• zabezpečte prítomnosť rodinného príslušníka, resp. známeho v mieste trvalého bydliska dieťaťa, aby táto osoba v prípade jeho návratu domov, informovala hľadajúcich rodičov,

• pri hľadaní je potrebné postupovať individuálne podľa veku dieťaťa.

Ak budete potrebovať pomoc, tak majte na pamäti, že sú tu aj dobrovoľnícke organizácie, ktoré vám radi pomôžu. V prípade potreby kontaktujte Pohotovostný pátrací tím na ☎️0940555959 aj sms.