Vyberte stranu

Čoraz viac ľudí má záujem pomáhať a zúčastňovať sa na pátracích a záchranných akciách. My vám ponúkame možnosť stať sa súčasťou nášho rozrastajúceho sa tímu s celoslovenskou pôsobnosťou. Ak máte viac ako 18 rokov, čistý register trestov a chuť pomáhať, tak neváhajte a pridajte sa k nám.

Tu si môžete stiahnuť prihlášku a prečítať  stanovy.

Čitateľne vyplnenú a podpísanú nám ju spolu s 2 ks fotografiami 3 x 3,5 cm pošlite na adresu:

Pohotovostný pátrací tím, P.O.BOX 37, 830 03 Bratislava 33

Ročný členský poplatok (35 Eur/kalendárny rok) uhradíte až po akceptovaní prihlášky. Následne vám bude vydaný členský preukaz, ktorý vám bude doručený poštou na adresu trvalého bydliska. Našívky a oblečenie s našim logom si môžete zakúpiť v tomto e-shope.