Vyberte stranu

Čoraz viac ľudí má záujem pomáhať a zúčastňovať sa na pátracích akciách. Pohotovostný pátrací tím vám túto možnosť ponúka. Pridajte sa k nám, ako „priateľ PPT“ ( dobrovoľník). V prípade pátracej akcie vo vašom kraji, Vás môžeme kontaktovať, prostredníctvom WhatsApp alebo SMS.

Ak máte minimálne 18 rokov, stačí sa zaregistrovať formou SMS v tvare: dobrovolnik meno a odoslať na číslo podľa Vášho kraja:

Bratislavský:  0940555959

Nitriansky:  0949010751

Trnavský:  0904910859

Trenčiansky:  0903752030

Banskobystrický:  0910271997

Žilinský:  0910271997

Prešovský:  0904969244

Košický:  0904969244