Spolupráca

Čoraz viac ľudí má záujem pomáhať a zúčastňovať sa na pátracích akciách. Pohotovostný pátrací tím vám túto možnosť ponúka. Pridajte sa k nám, ako „priateľ PPT“ ( dobrovoľník). V prípade pátracej akcie vo vašom kraji, vás môžeme kontaktovať. Ak máte minimálne 18 rokov, stačí sa zaregistrovať formou SMS v tvare: dobrovolnik / meno a odoslať na číslo podľa vášho kraja:

Bratislavský: 0940555959
Nitriansky: 0949010751
Trnavský: 0904910859
Trenčiansky: 0903752030
Banskobystrický: 0944228533
Žilinský: 0910271997
Prešovský: 0904969244
Košický: 0904969244