Vyberte stranu

POHOTOVOSTNÝ PÁTRACÍ TÍM

Pohotovostný pátrací tím (PPT) je občianske združenie, ktoré vzniklo na základe záujmu bývalých aj aktívnych príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, študentov Akadémie PZ a občanov, ktorí sú nápomocní polícii, záchranným zložkám IZS a iným organizáciám, ktoré svojou činnosťou napĺňajú cieľ PPT najmä pri pátraní po nezvestných a hľadaných osobách, tiež pri záchrane ľudských životov pri priemyselných a hospodárskych nehodách, živelných pohromách a katastrofách, ale aj v prípadoch všeobecnej či individuálnej potreby záchrany ľudského života. 

Pohotovostný pátrací tím pôsobí ako ostatná záchranná zložka Integrovaného záchranného systému, ktorá vykonáva svoju činnosť v zmysle §9 ods. 1, písm. i) zákona č. 129/2002 o IZS a jej primárnou úlohou je záchrana života, zdravia, majetku a životného prostredia, ako podpora základných záchranných zložiek IZS.

“Pridajte sa k nám a pomáhajte tam, kde je to potrebné. Spolu dokážeme urobiť našu krajinu bezpečnejším miestom pre život a nezvestných vrátiť späť k ich blízkym”.