Vyberte stranu

POHOTOVOSTNÝ PÁTRACÍ TÍM

Pohotovostný pátrací tím (ďalej len OZ PPT) je občianske združenie, ktoré vzniklo na základe záujmu bývalých aj aktívnych príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, študentov Akadémie PZ a občanov, ktorí sú alebo chcú byť nápomocní polícii, záchranným zložkám IZS a iným organizáciám, ktoré svojou činnosťou napĺňajú cieľ OZ PPT najmä pri pátraní po nezvestných a hľadaných osobách, tiež pri záchrane ľudských životov pri priemyselných a hospodárskych nehodách, živelných pohromách a katastrofách, ale aj v prípadoch všeobecnej či individuálnej potreby záchrany ľudského života. 

OZ PPT pôsobí ako ostatná záchranná zložka v súlade so zákonom 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších zmien a doplnkov. Nadväzuje tiež na formy kultúrno-osvetovej činnosti a preventívne výchovnej činnosti.

“Pridajte sa k nám a pomáhajte tam, kde je to potrebné. Spolu dokážeme urobiť našu krajinu bezpečnejším miestom pre život a nezvestných vrátiť späť k ich blízkym”.