Pohotovostný pátrací tím

Pátranie po nezvestných osobách

Nečakajte 24 hodín - nahláste nezvestnosť hneď

Nečakajte s nahlásením nezvestnosti

Pri nezvestnosti sú častokrát dôležité minúty. Preto nečakajte s nahlásením a kontaktujte políciu a Pohotovostný pátrací tím ihneď.

Pohotovostný pátrací tím je pripravený 24/7 vyjsť do terénu v rámci celej Slovenskej republiky či už na žiadosť štátnych zložiek alebo rodín nezvestných osôb a pomôcť pri pátraní aj s použitím našej techniky.

Pohotovostný pátrací tím (PPT)

Pohotovostný pátrací tím (PPT) je občianske združenie, založené v roku 2019 za účelom poskytovania pomoci, najmä pri pátraní po nezvestných osobách v rámci Slovenskej republiky.

Aktuálne už pôsobíme vo všetkých ôsmich krajoch SR, v ktorých máme zastúpenie a v prípade potreby sme pripravení kedykoľvek vyjsť do terénu.

Od roku 2020 sme súčasťou Integrovaného záchranného systému (IZS), vedení ako ostatná záchranná zložka, na základe zmluvy o IZS č. OU-BA-OKR2-2020/045935-002. Okrem polície úzko spolupracujeme s dobrovoľnými hasičmi a inými organizáciami, ktoré sa s nami spolupodieľajú na pátracích akciách.

Nenahrádzame políciu, ale pôsobíme ako podporná sila v teréne, keď je potrebné nasadiť viac ľudí, techniku, prepátrať rozsiahlejší terén. Sme schopní vyjsť do terénu takmer kedykoľvek, či už na žiadosť polície, rodín nezvestných osôb alebo iných organizácií.

Mobilná aplikácia PATRO pre iOS a Android

PATRO je bezplatná aplikácia, ktorej cieľom je ešte viac zefektívniť pátranie po nezvestných osobách na území Slovenskej republiky. 

PATRO Vás upozorní notifikáciou vždy, keď bude do pátrania pridaná nová nezvestná osoba.

0 +
Pátracích akcií v rámci SR
0
Dobrovoľníkov v rámci SR
0 tisíc
Sledovateľov PPT

Ako nás môžete podporiť?

Pohotovostný pátrací tím pomáha iným a Vy teraz môžete pomôcť nám. Stojíme pri ľuďoch, ktorí sa ocitli v náročnej životnej chvíli a hľadajú svojich blízkych. 

Snažíme sa byť ľudskou, fyzickou aj technickou pomocou a podporou.