Úvod

Pohotovostný pátrací tím (PPT) je občianske združenie, nápomocné občanom, polícii, záchranným zložkám IZS s iným organizáciám, ktoré svojou činnosťou napĺňajú cieľ PPT najmä pri pátraní po nezvestných osobách, tiež pri záchrane ľudských životov pri priemyselných a hospodárskych nehodách, živelných pohromách a katastrofách, ale aj v prípadoch všeobecnej či individuálnej potreby záchrany ľudského života.  

Pohotovostný pátrací tím pôsobí ako ostatná záchranná zložka Integrovaného záchranného systému, ktorá vykonáva svoju činnosť v zmysle §9 ods. 1, písm. i) zákona č. 129/2002 o IZS a jej primárnou úlohou je záchrana života, zdravia, majetku a životného prostredia, ako podpora základných záchranných zložiek IZS.