Vyberte stranu

Čo robíme?

Prioritne sa venujeme pátraniu po nezvestných a hľadaných osobách. Našim cieľom je združovať občanov, ktorí bezodplatne na základe dobrovoľnosti a vlastného presvedčenia napomáhajú štátnym orgánom, predovšetkým príslušníkom Policajného zboru a zložkám Integrovaného záchranného systému (IZS), pozostávajúceho zo záchranných zložiek, ktoré v prípade ohrozenia života, zdravia, majetku alebo životného prostredia zabezpečia najmä rýchlu informovanosť, aktivizáciu a efektívne využívanie a koordináciu síl a prostriedkov záchranárskych subjektov pri poskytovaní nevyhnutnej pomoci. 

Kto nás môže požiadať o pomoc?

Na túto otázku máme len jedinú odpoveď – ktokoľvek. Či sa ocitne v zložitej situácii rodič strateného dieťaťa alebo dieťa nezvestného rodiča, vždy je to situácia pri ktorej treba pomôcť. Predovšetkým sa zúčastňujeme pátracích a záchranných akcií, ak nás prizve Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Záchranná zdravotná služba, jednotky civilnej ochrany , ale aj iné organizácie a občania. Môžete nás tiež kontaktovať, ak máte poznatky alebo  ste svedkom akéhokoľvek protiprávneho konania, napríklad domáceho násilia, šikany, týrania zvierat atď. V takýchto prípadoch poskytneme poradenstvo a upovedomíme kompetentné orgány.

Kedy môžeme zahájiť pátranie?

Ak chcete oznámiť nezvestnosť osoby, tak v prvom rade kontaktujte políciu na známom telefónnom čísle 158 alebo zájdite osobne na najbližší útvar Policajného zboru, pretože pátranie po osobách je v kompetencii polície. Následne nás kontaktujte na tel. čísle 0940 555 959 . My vyhodnotíme situáciu a v prípade potreby zmobilizujeme a nasadíme na pátraciu (záchrannú) akciu náš tím. Predtým ako zavoláte na tiesňovú linku alebo zájdete na políciu, pripravte si prosím čo najviac informácií o nezvestnej osobe ( aktuálna fotografia, číslo mobilného telefónu, opis oblečenia, mená prípadne kontakty priateľov … ) pretože každý detail môže dopomôcť k rýchlemu a úspešnému nájdeniu osoby. 

Kde pôsobíme?

Pohotovostný pátrací tím má zastúpenie v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji, ale aktívnych členov máme aj v Žilinskom a Košickom kraji.   

Výhody členstva

Každý registrovaný člen nie je len dôležitou súčasťou nášho tímu, ale má zároveň aj množstvo výhod, ktoré toto členstvo prináša. Jednou z nich je, že sa môžete stať napr. „veliteľom“ tímu vo vašom kraji, nakoľko máme zámer pokryť celú SR a byť tak v prípade potreby vždy a všade k dispozícii. Uvítame zodpovedných ľudí z každej časti SR, ktorí majú záujem pomáhať. O ďaľších výhodách budú naši členovia priebežne informovaní.

Kto môže byť členom?

Členstvo je dobrovoľné. Členom Pohotovostného pátracieho tímu sa môže stať každá bezúhonná fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí s princípmi a poslaním PPT a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v stanovách o.z.. Každý člen PPT je povinný platiť členské 35,00 € /kalendárny rok. Členský peukaz je vydaný každému členovi po akceptovaní prihlášky a splnení podmienok uvedených v stanovách združenia.