O nás

Čo robíme?
Prioritne sa venujeme pátraniu po nezvestných osobách. Našim cieľom je združovať občanov, ktorí bezodplatne na základe dobrovoľnosti a vlastného presvedčenia napomáhajú štátnym orgánom, predovšetkým príslušníkom Policajného zboru a zložkám Integrovaného záchranného systému (IZS), pozostávajúceho zo záchranných zložiek, ktoré v prípade ohrozenia života, zdravia, majetku alebo životného prostredia zabezpečia najmä rýchlu informovanosť, aktivizáciu a efektívne využívanie a koordináciu síl a prostriedkov záchranárskych subjektov pri poskytovaní nevyhnutnej pomoci.

Kto nás môže požiadať o pomoc?
Či sa ocitne v zložitej situácii rodič strateného dieťaťa alebo dieťa nezvestného rodiča, vždy je to situácia, pri ktorej treba pomôcť. Predovšetkým sa zúčastňujeme pátracích a záchranných akcií, ak nás prizve Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Záchranná zdravotná služba, jednotky civilnej ochrany, ale aj iné organizácie a občania. Môžete nás tiež kontaktovať, ak máte poznatky alebo ste svedkom akéhokoľvek protiprávneho konania, napríklad domáceho násilia, šikany, týrania zvierat atď. V takýchto prípadoch poskytneme poradenstvo a upovedomíme kompetentné orgány.

Kedy môžeme zahájiť pátranie?
Ak chcete oznámiť nezvestnosť osoby, tak v prvom rade kontaktujte políciu na známom telefónnom čísle 158 alebo zájdite osobne na najbližší útvar Policajného zboru, pretože pátranie po osobách je v kompetencii polície. Následne nás kontaktujte na tel. čísle 0940 555 959. My vyhodnotíme situáciu a v prípade potreby zmobilizujeme a nasadíme na pátraciu (záchrannú) akciu náš tím. Predtým, ako zavoláte na tiesňovú linku alebo zájdete na políciu, pripravte si prosím čo najviac informácií o nezvestnej osobe ( aktuálna fotografia, číslo mobilného telefónu, opis oblečenia, mená prípadne kontakty priateľov … ), pretože každý detail môže dopomôcť k rýchlemu a úspešnému nájdeniu osoby.

Kde pôsobíme?
Pohotovostný pátrací tím má zastúpenie vo všetkých krajoch Slovenskej republiky

Výhody členstva
Každý registrovaný člen nie je len dôležitou súčasťou nášho tímu, ale má zároveň aj množstvo výhod, ktoré toto členstvo prináša.

Kto môže byť členom?
Členom Pohotovostného pátracieho tímu sa môže stať bezúhonná fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí s princípmi a poslaním PPT, spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v stanovách o.z. a bola odporučená inými členmi, ktorí sú aktívnymi členmi PPT aspoň jeden rok, prípadne po roku činnosti, ako priateľ PPT.