Pohotovostný pátrací tím

O nás - Pohotovostný pátrací tím

Čo robíme?
Prioritne sa venujeme pátraniu po nezvestných osobách. Našim cieľom je združovať občanov, ktorí bezodplatne na základe dobrovoľnosti a vlastného presvedčenia napomáhajú štátnym orgánom, predovšetkým príslušníkom Policajného zboru a zložkám Integrovaného záchranného systému (IZS), pozostávajúceho zo záchranných zložiek, ktoré v prípade ohrozenia života, zdravia, majetku alebo životného prostredia zabezpečia najmä rýchlu informovanosť, aktivizáciu a efektívne využívanie a koordináciu síl a prostriedkov záchranárskych subjektov pri poskytovaní nevyhnutnej pomoci.

Kto nás môže požiadať o pomoc?
Či sa ocitne v zložitej situácii rodič strateného dieťaťa alebo dieťa nezvestného rodiča, vždy je to situácia, pri ktorej treba pomôcť. Predovšetkým sa zúčastňujeme pátracích a záchranných akcií, ak nás prizve Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Záchranná zdravotná služba, jednotky civilnej ochrany, ale aj iné organizácie a občania. Môžete nás tiež kontaktovať, ak máte poznatky alebo ste svedkom akéhokoľvek protiprávneho konania, napríklad domáceho násilia, šikany, týrania zvierat atď. V takýchto prípadoch poskytneme poradenstvo a upovedomíme kompetentné orgány.

Kedy môžeme zahájiť pátranie?
Ak chcete oznámiť nezvestnosť osoby, tak v prvom rade kontaktujte políciu na známom telefónnom čísle 158 alebo zájdite osobne na najbližší útvar Policajného zboru, pretože pátranie po osobách je v kompetencii polície. Následne nás kontaktujte na tel. čísle 0940 555 959. My vyhodnotíme situáciu a v prípade potreby zmobilizujeme a nasadíme na pátraciu (záchrannú) akciu náš tím. Predtým, ako zavoláte na tiesňovú linku alebo zájdete na políciu, pripravte si prosím čo najviac informácií o nezvestnej osobe ( aktuálna fotografia, číslo mobilného telefónu, opis oblečenia, mená prípadne kontakty priateľov … ), pretože každý detail môže dopomôcť k rýchlemu a úspešnému nájdeniu osoby.

Kde pôsobíme?
Pohotovostný pátrací tím má zastúpenie vo všetkých krajoch Slovenskej republiky