Pohotovostný pátrací tím

Etický kódex dobrovoľníka pohotovostného pátracieho tímu

etický kódex dobrovoľníka

V Pohotovostnom pátracom tíme si veľmi vážime úlohu, ktorú každý dobrovoľník zohráva v našej organizácii. Aby sme udržali najvyššie štandardy práce a zachovali dôveru tých, ktorým pomáhame, je pre nás nevyhnutné dodržiavať jasný etický rámec. Naším cieľom je nielen zachraňovať životy, ale aj konať s najväčším rešpektom, integritou a profesionalitou.

Hlavné body etického kódexu zahŕňajú:

  1. Osobnosť dobrovoľníka: Zaväzujeme sa k vysokým morálnym štandardom a čestnému výkonu dobrovoľníckej služby, v súlade so zákonom a etickými zásadami organizácie.

  2. Dobrovoľná služba: Každý náš dobrovoľník pracuje z vlastnej slobodnej vôle a nežiada žiadne finančné odmeny za poskytnuté služby.

  3. Vzťah dobrovoľníka a klienta: Udržiavame dôverné a profesionálne vzťahy, pričom rešpektujeme individuálne potreby a súkromie tých, ktorým pomáhame.

  4. Vzťah dobrovoľníka k organizácii: Zaväzujeme sa k etickému konaniu a reprezentácii organizácie, pričom dbáme na zodpovedné využívanie jej zdrojov a šírenie dobrého mena.

  5. Kompetencie dobrovoľníka: Naši dobrovoľníci sú aktívni v napĺňaní potrieb a poskytovaní služieb, pričom neustále rozvíjajú svoje odborné vedomosti a zručnosti.

  6. Vzťah dobrovoľníka ku kolegom: Podporujeme spoluprácu, vzájomný rešpekt a etické konanie medzi kolegami.

  7. Vzťah dobrovoľníka k spoločnosti: Podporujeme rozvoj citlivej a ohľaduplnej spoločnosti, ktorá chráni práva a podporuje sociálnu spravodlivosť pre všetkých.

Tento kódex predstavuje základ, na ktorom stojí naša práca a misia. Zaväzujeme sa k jeho dodržiavaniu, aby sme zabezpečili, že naša pomoc je vždy poskytovaná s najvyšším stupňom integrity a profesionality.