2% z daní

Pátranie po nezvestných osobách vykonávame už od roku 2019, robíme to radi, z vlastného presvedčenia a bezplatne. V našej dobrovoľníckej činnosti vidíme veľký zmysel, je užitočná a potrebná, pretože len na Slovensku je každodenne vyhlásené pátranie po niekoľkých nezvestných osobách, ktoré chýbajú ich rodinám.
 
Pomoc však potrebujeme občas aj my, aby sme mohli doplniť techniku, ktorá nám umožní ešte lepšie pomáhať ľuďom v ťažkej životnej situácii. Ak by ste nás chceli podporiť, môžete nám venovať 2% z daní, budete na to potrebovať len dva pripojené formuláre. 

Dobrovoľníci, ktorí pomáhali v Pohotovostný pátrací tím alebo inej organizácii min. 40 hodín v roku 2021 môžu venovať až 3%  (vyžiadajte si potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti za rok 2021).

Ak ste zamestnaný:  Požiadajte do 15. februára 2022 zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, aby vám zamestnávateľ vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete Potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a tieto dva formuláre pošlite nám na adresu: Pohotovostný pátrací tím, P.O.Box 37, 830 03 Bratislava 33 alebo doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2022.

Ak si podávate daňové priznanie sami:  Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť venovanú 2% z dane s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 31. marca 2022 a uhraďte daň. Údaje potrebné k vypísaniu daňového priznania:

Adresa:                Novohorská 7489/2, 83106 Bratislava-Rača
IČO:                      52367428
Právna forma:    Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK3283300000002101647689 / kód banky: 8330 (Fio banka)

 

Veľmi pekne ďakujeme za Vašu pomoc a podporu.