Pohotovostný pátrací tím

Ako nahlásiť nezvestnosť

Nikdy nevieme, či sa niekto z nás alebo našich blízkych neocitne v situácii, kedy bude potrebovať pomoc.
Polícia, Pohotovostný pátrací tím a dnes už aj viaceré dobrovoľnícke organizácie pomáhajú práve v situáciách, kedy sa stratí človek.

Nečakajte 24 hodín - nahláste nezvestnosť hneď

Nezvestnosť blízkej osoby nám môžete oznámiť:

Ak ste už oznámili nezvestnosť na polícii, kontaktujte tiež POHOTOVOSTNÝ PÁTRACÍ TÍM, radi vám bezplatne pomôžeme nielen zdieľaním oznamu nezvestnosti na sociálnych sieťach, ale tiež v teréne a to v každom kraji SR, kde sú naši členovia pripravení v takýchto prípadoch kedykoľvek pomôcť.

 

Dôvodov nezvestnosti osoby môže byť hneď niekoľko:

 • ÚTEK – tu ide najmä o mladistvých, ktorí ušli z domu alebo reedukačného centra. Týchto prípadov je najviac a úteky mladistvých sa často opakujú. Tieto osoby sa väčšinou zdržiavajú so svojimi kamarátmi a v krátkom čase sa nájdu v poriadku.
 • ÚNOS – u nás tento druh nezvestnosti nieje rozšírený a pokiaľ sa aj jedná o únos dieťaťa, tak ide o tzv. “rodičovský únos,” teda odobratie dieťaťa jedným z rodičov.
 • ZDRAVOTNÝ STAV – vo väčšine prípadov sa jedná o ľudí vo vyššom veku, trpiacich napr. Alzheimerovou chorobou. Môžu byť dezorientovaní a nevedia sa sami vrátiť domov. Takýchto ľudí sa vo väčšine prípadov podarí nájsť včas, nakoľko sa zvyknú pohybovať na frekventovaných miestach, v okolí obchodov kde zvykli nakupovať, dopravných prostriedkoch atď.
 • ZABLÚDENÉ OSOBY – môžu to byť turisti, rodiny s deťmi, hubári, ľudia ktorí sa vybrali do rozsiahlejšieho lesa, zišli z turistického chodníka, stratili orientáciu a nevedia sa sami vrátiť späť.
 • SAMOVRAŽDA – tento bod sme si nechali na záver, nakoľko sa v poslednej dobe rozmohol práve počet takýchto prípadov. Ide často o ľudí trpiacich rôznymi psych. problémami, vážnymi zdravotnými problémami, ľudí prežívajúcich ťažké životné obdobie. Osoby, ktoré sa rozhodli samé si siahnuť na život sa väčšinou podarí nájsť žiaľ už neskoro, preto je dôležité oznámiť nezvestnosť okamžite a zbytočne nečakať.
Nech je už dôvod nezvestnosti vášho blízkeho akýkoľvek, pri podozrení, že s ním niečo nie je alebo nemusí byť v poriadku vzbudzuje dôvodné obavy o jeho zdravie alebo život. V takom prípade zbytočne nečakajte, obvolajte jeho priateľov, zavolajte do školy, zamestnania. Ak sa vám s ním nepodarí nijako spojiť zájdite radšej na políciu a oznámte to.
 

Ešte predtým si však dajte dokopy všetky známe skutočnosti, ktoré by mohli polícii pri pátraní pomôcť:

 • aktuálna fotografia osoby
 • popis osoby
 • čo najpodrobnejší popis oblečenia (ak je známy)
 • kontakty na priateľov
 • miesta, ktoré osoba zvykla navštevovať
 • osobné veci, ktoré si osoba nechala doma alebo vzala so sebou ( mobilný telefón, doklady, kľúče…)
Ak ste už oznámili nezvestnosť na polícii, kontaktujte tiež POHOTOVOSTNÝ PÁTRACÍ TÍM, radi vám bezplatne pomôžeme nielen zdieľaním oznamu nezvestnosti na sociálnych sieťach, ale tiež v teréne a to v každom kraji SR, kde sú naši členovia pripravení v takýchto prípadoch kedykoľvek pomôcť.
 

Nezvestnosť blízkej osoby nám môžete oznámiť:

 

Ak chcete oznámiť nezvestnosť osoby, je užitočne postupovať podľa týchto základných pravidiel, vďaka ktorým môže byt pátranie efektívnejšie.

Nečakajte 24 hodín - nahláste nezvestnosť hneď

Nezvestnosť blízkej osoby nám môžete oznámiť: