FAQ

  • Pohotovostný pátrací tím je občianske združenie, registrované v roku 2019.
  • Našim poslaním je pomáhať, a to najmä pri záchrane ľudských životov. V žiadnom prípade nenahrádzame políciu či iné záchranné zložky!
  • Prioritne sa sústreďujeme na pátranie po nezvestných osobách, či už na žiadosť rodinných príslušníkov nezvestných osôb, polície alebo zložiek Integrovaného záchranného systému.
  • V súčasnosti sme najpočetnejšia neštátna organizácia zaoberajúca sa pátraním po nezvestných osobách v teréne. Túto činnosť vykonávame bezodplatne a to v každom kraji Slovenskej republiky.
  • Od roku 2020 sme oficiálne súčasťou Integrovaného záchranného systému (IZS).
  • Pohotovostný pátrací tím je zložený zo stálych členov, ktorí pravidelne absolvujú okrem zdravotníckych kurzov rôzne školenia a výcviky, aby boli pripravení pomôcť v akejkoľvek zložitej situácii a aj v tom najnáročnejšom teréne. Máme vlastných psovodov, profesionálnych potápačov a lezcov.
  • Na základe uzatvorených dohôd spolupracujeme s dobrovoľnými hasičmi vo všetkých krajoch a inými organizáciami na Slovensku a v Českej republike.
  • Disponujeme vybavením a špeciálnou technikou, ktorá nám dopomáha k rýchlejšej a efektívnejšej práci v teréne. Nakoľko nepoberáme žiadne štátne dotácie, všetko vybavenie sme si zabezpečili na vlastné náklady, prípadne nás podporili sponzori formou darov.
  • V poslednej dobe vznikajú rôzne organizácie, ktoré sa zrejme inšpirovali našou činnosťou a kopírujú nie len obsah našich stránok, ale aj názov domény atď. Pohotovostný pátrací tím je samostatný právny subjekt a s takýmito organizáciami v žiadnom prípade nijakou formou nespolupracuje!