FAQ

Pohotovostný pátrací tím je občianske združenie, registrované v roku 2019.
Našim poslaním je pomáhať, a to najmä pri záchrane ľudských životov. V žiadnom prípade nenahrádzame políciu či iné záchranné zložky!
Prioritne sa sústreďujeme na pátranie po nezvestných osobách, či už na žiadosť rodinných príslušníkov nezvestných osôb, polície alebo zložiek Integrovaného záchranného systému.
V súčasnosti sme najpočetnejšia neštátna organizácia zaoberajúca sa pátraním po nezvestných osobách v teréne. Túto činnosť vykonávame bezodplatne a to v každom kraji Slovenskej republiky.
Od roku 2020 sme oficiálne súčasťou Integrovaného záchranného systému (IZS).
Pohotovostný pátrací tím je zložený zo stálych členov, ktorí pravidelne absolvujú okrem zdravotníckych kurzov rôzne školenia a výcviky, aby boli pripravení pomôcť v akejkoľvek zložitej situácii a aj v tom najnáročnejšom teréne. Máme vlastných psovodov, profesionálnych potápačov a lezcov.
Na základe uzatvorených dohôd spolupracujeme s dobrovoľnými hasičmi vo všetkých krajoch a inými organizáciami na Slovensku a v Českej republike.
Disponujeme vybavením a špeciálnou technikou, ktorá nám dopomáha k rýchlejšej a efektívnejšej práci v teréne. Nakoľko nepoberáme žiadne štátne dotácie, všetko vybavenie sme si zabezpečili na vlastné náklady, prípadne nás podporili sponzori formou darov.