Pohotovostný pátrací tím

Často kladené otázky - FAQ

Často kladené otázky - FAQ:

Našim poslaním je pomáhať, a to najmä pri záchrane ľudských životov. V žiadnom prípade nenahrádzame políciu či iné záchranné zložky.

Prioritne sa sústreďujeme na pátranie po nezvestných osobách, či už na žiadosť rodinných príslušníkov nezvestných osôb, polície alebo zložiek Integrovaného záchranného systému.

Pohotovostný pátrací tím je občianske združenie, registrované v roku 2019.

V súčasnosti sme najpočetnejšia mimovládna organizácia zaoberajúca sa pátraním po nezvestných osobách v teréne. Túto činnosť vykonávame bezodplatne a to v každom kraji Slovenskej republiky.

Od roku 2020 sme oficiálne súčasťou Integrovaného záchranného systému (IZS).

Pohotovostný pátrací tím je zložený zo stálych členov, pátračov a dobrovoľníkov, ktorí pravidelne absolvujú okrem zdravotníckych kurzov rôzne školenia a výcviky, aby boli pripravení pomôcť v akejkoľvek zložitej situácii a aj v tom najnáročnejšom teréne.

V súčasnosti máme k dispozícií aj hipologický a letecký oddiel.

Na základe uzatvorených dohôd spolupracujeme s dobrovoľnými hasičmi vo všetkých krajoch a inými organizáciami na Slovensku a v Českej republike.

Rovnako spolupracujeme aj so štátnymi zložkami ako napríklad s políciou alebo zložkami IZS.

Disponujeme vybavením a špeciálnou technikou, ktorá nám dopomáha k rýchlejšej a efektívnejšej práci v teréne ako sú napríklad aj drony s termokamerami.

Nakoľko nepoberáme žiadne štátne dotácie, všetko vybavenie sme si zabezpečili na vlastné náklady, prípadne nás podporili sponzori formou darov.