Vyberte stranu

        Pohotovostná  linka 

        0940 555 959 

    patranie.org@gmail.com

Registračné  a kontaktné údaje

Pohotovostný pátrací tím, o.z.  

Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)  

IČO: 52367428  

IBAN: SK32 8330 0000 0021 0164 7689 

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX 

Reg. číslo: VVS/1-900/90-56433  

Reg. úrad: Ministerstvo vnútra SR   

Korešp. adresa: P.O.BOX 37, 830 03 Bratislava 33   

Tel.: +421 940 555 959  

Email: patranie.org@gmail.com 

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach!

Pohotovostná non-stop linka