Pohotovostný pátrací tím

Kontaktujte nás

pohotovostný
pátrací tím

Pohotovostná linka

Kontaktný email

info@patranie.org

Korešpondenčná adresa

Pohotovostný pátrací tím
P.O. BOX 90
917 01 Trnava 1
Slovensko

Bankový účet organizácie

SK32 8330 0000 0021 0164 7689

Právna forma: občianske združenie 
Zmluva o IZS č.: OU-BA-OKR2-2020/045935-002
IČO: 52367428
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
Reg. číslo: VVS/1-900/90-56433
Reg. úrad: Ministerstvo vnútra SR

Kontaktný formulár
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Meno a priezvisko
https://www.patranie.org/zasady-ochrany-osobnych-udajov/