Vyberte stranu

 0940 555 959 

 info@patranie.org 

Registračné  a kontaktné údaje

Pohotovostný pátrací tím 

Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)  

Zmluva o IZS č.: OU-BA-OKR2-2020/045935-002

IČO: 52367428  

IBAN: SK32 8330 0000 0021 0164 7689 

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX 

Reg. číslo: VVS/1-900/90-56433  

Reg. úrad: Ministerstvo vnútra SR   

Korešp. adresa: Pohotovostný pátrací tím, P.O.BOX 37, 830 03 Bratislava 33   

Tel.: +421 940 555 959  

Email: info@patranie.org 

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach!

Pohotovostná non-stop linka