Kontakt

Pohotovostná linka
0940 555 959

Kontaktný email
info@patranie.org

Komunikácia s médiami
media@patranie.org

Pohotovostný pátrací tím

Právna forma: občianske združenie 
Zmluva o IZS č.: OU-BA-OKR2-2020/045935-002
IČO: 52367428
IBAN: SK3283300000002101647689
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
Reg. číslo: VVS/1-900/90-56433
Reg. úrad: Ministerstvo vnútra SR
Korešp. adresa: Pohotovostný pátrací tím, P.O.BOX 37, 830 03 Bratislava 33