Pohotovostný pátrací tím

Pohotovostný pátrací tím získava cenné skúsenosti z kurzu Civilian First Responder

Členovia Pohotovostného pátracieho tímu (PPT) z rôznych kútov Slovenska – Bratislavy, Trnavy, Trenčína a Košíc, sa nedávno zúčastnili na kurze Civilian First Responder, ktorá prebehla v Akadémii urgentnej medicíny.

Tento kurz bol realizovaný vďaka Nadačnému fondu Bekaert pomáha v Nadácii Pontis, za čo im chceme vyjadriť naše úprimné poďakovanie.

Civilian First Responder

Tento kurz nám otvoril nové obzory v oblasti prvých reakcií, fixácií a transportu v náročných terénoch, s ktorými sa často stretávame počas našej práce. Skúsení inštruktori z Akadémie Urgentnej Medicíny, ktorí získali prax v rôznych vojenských misiách v Sýrii, Iraku a Kurdských regiónoch, nám poskytli neoceniteľné vedomosti a rady.

Hlavným cieľom kurzu Civilian First Responder je pripraviť účastníkov na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v taktických podmienkach, kedy je záchranár vystavený bezpečnostným rizikám, pracuje pod zvýšeným stresom a jeho zdroje sú limitované.

Nájsť stratenú osobu je jedna vec, ale existujú situácie, kedy je nevyhnutné poskytnúť aj prvú pomoc.

To je dôvod, prečo sa neustále vzdelávame a snažíme sa vykonať svoju prácu čo najlepšie. Terén je často náročný a my musíme byť pripravení zvládnuť akúkoľvek situáciu.

Táto výučba nám poskytla mnoho nových skúseností a už sa tešíme na príležitosti, kedy budeme môcť tieto zručnosti využiť pri zachraňovaní životov.

Chceme poďakovať firme Bekaert Hlohovec, a.s. za ich neoceniteľnú podporu, ako aj všetkým, ktorí nás podporujú vo našej práci.