Pohotovostný pátrací tím

Taktické cvičenie záchranárov v obci Jelšava a Roštár

V sobotu 11.11.2023 sme sa zúčastnili na výnimočnom taktickom cvičení, ktoré prebiehalo od skorých ranných hodín až do noci. Prvú fázu cvičenia organizovala Územná organizácia DPO SR Rožňava na poľnohospodárskom družstve v Roštári v spolupráci s hasičmi a ďalšími záchrannými zložkami.

🔥 Výzva dňa zahŕňala hasenie veľkokapacitného senníka a zvládnutie diaľkovej dopravy vody, kde sme boli svedkami skvelej práce a koordinácie všetkých zúčastnených. Našou úlohou bolo vypátrať osoby po výbuchu, v blízkom lese v spolupráci so podvodmi z Rescuers Slovakia
 
🔎 Druhú fázu cvičenia sme strávili v opustených vojenských kasárňach v Jelšave, za čo patrí veľká vďaka obci za poskytnutie priestoru. Táto časť bola venovaná zdokonaleniu taktik, komunikácie a spolupráce so psovodmi v náročných podmienkach nepriaznivého počasia a nočného prostredia.
🐕‍🦺 Simulácie pátracích situácií, spolupráca so psovodmi a prechádzanie opustených objektov nám poskytli cenné skúsenosti a pripravili nás na realistické scenáre aj vďaka figurantom, ktorí si plnili svoje scenáre na 100%
 
🙏 Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich neúnavné úsilie a ochotu zapojiť sa do tohto náročného, ale mimoriadne hodnotného cvičenia.
 
Poďakovanie patrí aj PhDr. Michalovi Terraiovi, MBA. – tajomníkovi Územnej organizácie DPO SR – Rožňava za príležitosť sa zúčastniť na tomto cvičení.

Galéria