Pohotovostný pátrací tím

AED už aj medzi pátračmi v Trenčianskom kraji

Zdravie a bezpečnosť sú pre nás všetkých prioritou a aj preto sme dnes absolvovali dôležitý tréning na AED iPAD DEFIBRILÁTOR CU-SP1, ktorý nám umožní rýchlu a účinnú pomoc v prípade núdze a ohrozenia života.

Veľké poďakovanie patrí firme Bel Power Solutions, ktorá nám toto zariadenie umožnila zakúpiť. Prevzali sme si ho dnes v priestoroch spoločnosti Messer Medical v Novom Meste nad Váhom. 💚

Tréning používania AED

Okrem toho sme sa tiež stretli s Líviou Ručkay a Vladimírom Balážim, ktorí nám s veľkým odborným nadhľadom predviedli, ako sa s AED iPAD DEFIBRILÁTOROM pracuje. Ďakujeme im za získané vedomosti, ktoré nám budú nesmierne užitočné v prípade potreby.

Ale to nie je všetko!
 
AED bude oficiálne zaregistrované na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby a bude súčasťou mapy AED sprístupnenej na stránke www.155.sk
 
Takže ak nastane situácia, kedy bude potrebná rýchla zdravotná pomoc a potreba využitia AED, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby nás môže kontaktovať a požiadať o výjazd, ktorý môže zachrániť ľudský život.