Pohotovostný pátrací tím

Dňa 30. decembra 2023 sa náš tím zúčastnil na súťaži v poskytovaní prvej pomoci, ktorá sa konala v malebných Lúkach pod Makytou, v okrese Púchov. Táto súťaž, pod patronátom profesionálnych záchranárov z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Trenčín, bola nielen výzvou, ale aj skvelou príležitosťou pre našich členov ukázať svoje zručnosti a zdokonaľovať sa v dôležitých záchranárskych technikách.

Úspech Pohotovostného pátracieho tímu na súťaži prvej pomoci v Lúkach pod Makytou

Naši traja členovia tímu spolu s veliteľom predviedli vynikajúce zručnosti v rôznych disciplínach súvisiacich s poskytovaním prvej pomoci. Každá časť súťaže bola starostlivo hodnotená a poskytla nám cenné skúsenosti a možnosť učiť sa od ostatných účastníkov.

Hoci bola súťaž primárne určená pre dobrovoľné hasičské zbory, boli sme poctení pozvaním od organizátora súťaže, pána Marian Repatý. Toto pozvanie berieme ako uznania našej práce a záväzku voči komunite.

S hrdosťou oznamujeme, že sme dosiahli tretie miesto zo siedmich družstiev, čo je výsledkom tvrdej práce a odhodlania našich členov. Chceme vysloviť srdečnú vďaku všetkým sponzorom súťaže a Trenčianskemu samosprávnemu kraju za podporu a za poskytnuté vecné ceny.

Tento úspech je pre nás veľkou motiváciou a ukazuje, že naše neustále snahy o zlepšovanie záchranárskych zručností prinášajú ovocie. Sme odhodlaní pokračovať v našom vzdelávaní a príprave, aby sme mohli byť ešte lepšími pomocníkmi v núdzi.

Ako nás môžete podporiť?

Pohotovostný pátrací tím pomáha iným a Vy teraz môžete pomôcť nám. Stojíme pri ľuďoch, ktorí sa ocitli v náročnej životnej chvíli a hľadajú svojich blízkych. 

Snažíme sa byť ľudskou, fyzickou aj technickou pomocou a podporou.