Pohotovostný pátrací tím

Úspešné pátranie po nezvestnej Eve z Podlužian

S veľkým potešením oznamujeme, že dnešné intenzívne pátranie po nezvestnej pani Eve sa skončilo úspešne, čo bolo dosiahnuté výnimočnou koordináciou a spoluprácou všetkých zúčastnených. 🤝🏼

Pátracia akcia bola sústredená na obec Podlužany a priľahlé rozsiahle lesné porasty. Do akcie sa zapojili členovia Pohotovostného pátracieho tímu z Nitry, Banskej Bystrice a Trnavy, príslušníci OR PZ Levice, OO PZ Tlmače, HaZZ Levice, Rescuers Slovakia, spolu s asi 50 dobrovoľníkmi obce Podlužany vrátane pána starostu.

👉🏼 Vďaka veľkému počtu ochotných obyvateľov obce sa podarilo vytvoriť až 11 skupín. Tieto pešie tímy metodicky prehľadávali obec a okolité lesné oblasti, pričom letecká podpora bola zabezpečená dronmi, ktoré skúmali aj neprístupné úseky.
 
🍀 Úspešné ukončenie pátrania prišlo krátko po 18.00 hodine, keď hliadka OO PZ Tlmače našla nezvestnú pani Evu. Tento moment priniesol obrovskú úľavu a potešenie nám všetkým. Po ukončení pátracej akcie obec Podlužany odmenila neúnavné úsilie všetkých zúčastnených občerstvením v podobe chutných chlebíčkov a iných dobrôt.

Vyjadrujeme našu hlbokú vďaku za neoceniteľnú pomoc a vynikajúcu koordináciu každého, kto sa podieľal na tejto akcii. Sme nesmierne radi, že pani Eva bola nájdená včas a je v bezpečí. Tento prípad nám opäť ukázal silu a dôležitosť spolupráce v kritických situáciách. Ešte raz vám všetkým ďakujeme. ❤️👍🏼

Ako nás môžete podporiť?

Pohotovostný pátrací tím pomáha iným a Vy teraz môžete pomôcť nám. Stojíme pri ľuďoch, ktorí sa ocitli v náročnej životnej chvíli a hľadajú svojich blízkych. 

Snažíme sa byť ľudskou, fyzickou aj technickou pomocou a podporou.