Pohotovostný pátrací tím

Veľká pátracia akcia pri Dunaji sa skončila úspešne!

👉🏼 Psychické problémy sú jedným z najčastejších dôvodov nezvestnosti ľudí. Nebolo tomu inak ani dnes, kedy sme boli privolaní na pátraciu akciu po nezvestnej slečne Lucii.

Tá mala byť nezvestná celé tri dni. Jej mobilný telefón bol políciou lokalizovaný v blízkosti Tyršovho nábrežia v Bratislave, kam aj rada chodievala.

Ako nás môžete podporiť?

Pohotovostný pátrací tím pomáha iným a Vy teraz môžete pomôcť nám. Stojíme pri ľuďoch, ktorí sa ocitli v náročnej životnej chvíli a hľadajú svojich blízkych. 

Snažíme sa byť ľudskou, fyzickou aj technickou pomocou a podporou.

Spolu so psychológmi Krízového intervenčného tímu IPčko, rodinou nezvestnej Lucie a dobrovoľníkmi, sme prepátravali lesnatú oblasť popri rieke Dunaj, medzi mostami.

Po necelej pol hodinke sme prijali informáciu, že podobnú osobu niekto zahliadol v Sade Janka Kráľa. Všetky tri pátracie skupiny sa preto ihneď presunuli na uvedené miesto, kde nezvestnú napokon aj našli. Bola našťastie živá, no v zlom psychickom stave a dehydrovaná.

Bola jej poskytnutá prvá pomoc a nakoľko jej stav si vyžadoval pomoc skúsených psychológov, tak práve oni sa jej venovali až do príchodu záchranky.

🔥 Dramatická situácia nastala, keď sa brat nezvestnej Lucie, tiež v ťažkom psychickom rozpoložení prestal ovládať a jeho agresívnejšie prejavy museli byť eliminované členmi PPT a následne mu bola tiež poskytnutá pomoc psychológov.

Celá akcia napokon skončila šťastne a my sme ju mohli v popoludňajších hodinách s dobrým pocitom ukončiť.

Na záver chceme dodať, že sa nejednalo o skutočnú pátraciu akciu, ale o plánované cvičenie v spolupráci s Krízovým intervenčným tímom IPčko (KITIP), ktorí nás požiadali o súčinnosť, pri školení dvadsiatich psychológov z viacerých častí Slovenska.

Toto cvičenie bolo zamerané na vypátranie osoby v teréne a poskytnutie psychologickej pomoci. ❤️
Cvičenie prebiehalo v spolupráci členov Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina.

 
Všetci sme sa opäť niečo nové naučili a takéto spoločné cvičenia budeme opakovať.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za dnešný deň a skvele odvedenú a realistickú akciu 🌱😊

Galéria z cvičenia