Absolvovali sme kurz Civil First Responder

Absolvovali sme kurz Civil First Responder

Dnes, 7.8.2022 sme absolvovali kurz Civil First Responder v Akadémií urgentnej medicíny.

Členovia z viacerých krajov sa dnes zišli v Bratislave, aby sa naučili viac o rozšírenej prvej pomoci, fixácií a transporte v náročných terénoch, s akými sa stretávame často. Cieľom kurzu First Responder je pripraviť absolventa na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v taktických podmienkach, kedy je sám záchranca vystavený bezpečnostným rizikám, je nútený pracovať pod zvýšeným stresom a jeho znalosti a zdroje sú výrazne limitované.

Vďaka inštruktorom z Academy of Emergency Medicine – Akadémia Urgentnej Medicíny, ktorí absolvovali rôzne vojenské misie v Sýrii, Iraku a Kurdských regiónoch ako záchranári na frontových líniách, sme si mohli precvičiť hlavne praktickú časť, ktorú využijeme najmä v teréne pri pátracích akciách.
 
Ďakujeme za kurz a veríme, že to čo sme sa naučili budeme musieť čo najmenej využívať v teréne.